Медицина

В папці містяться матеріали, необхідні для навчання на циклі "Офтальмологія" студентам IV курсу медичних факультетів, а саме: методичні розробки практичних занять та з самостійної роботи; довідник студента; база тестів, що застосовуються для контролю знань на практичних заняттях; перелік питань, які має знати студент після закінчення циклу; тематичний план лекцій та практичних зантяь; перелік практичних навичок, необхідних до засвоєння; критерії оцінювання та конвертація балів; список рекомендованої літератури, а також графік відпрацювань пропущених занять на поточний семестр.
Ċ
Кафедра Неврології та офтальмології,
29 серп. 2018 р., 10:47
Ċ
Кафедра Неврології та офтальмології,
2 вер. 2018 р., 02:32
Ċ
Кафедра Неврології та офтальмології,
30 серп. 2018 р., 06:28
Ċ
Кафедра Неврології та офтальмології,
29 серп. 2018 р., 10:47
Ċ
Кафедра Неврології та офтальмології,
29 серп. 2018 р., 10:47
Ċ
Кафедра Неврології та офтальмології,
29 серп. 2018 р., 10:47
Ċ
Кафедра Неврології та офтальмології,
29 серп. 2018 р., 10:47
Comments