Медицина

В папці містяться матеріали, необхідні для навчання на циклі "Офтальмологія" студентам IV курсу медичних факультетів, а саме: методичні розробки практичних занять та з самостійної роботи; довідник студента; база тестів, що застосовуються для контролю знань на практичних заняттях; перелік питань, які має знати студент після закінчення циклу; тематичний план лекцій та практичних зантяь; перелік практичних навичок, необхідних до засвоєння; критерії оцінювання та конвертація балів; список рекомендованої літератури, а також графік відпрацювань пропущених занять на поточний семестр.
Ċ
Кафедра Неврології та офтальмології,
22 жовт. 2018 р., 12:43
Ċ
Кафедра Неврології та офтальмології,
24 жовт. 2018 р., 13:41
Ċ
Кафедра Неврології та офтальмології,
22 жовт. 2018 р., 12:43
Ċ
Кафедра Неврології та офтальмології,
22 жовт. 2018 р., 12:43
Ċ
Кафедра Неврології та офтальмології,
22 жовт. 2018 р., 12:43
Ċ
Кафедра Неврології та офтальмології,
24 жовт. 2018 р., 13:42
Ċ
Pytanna.pdf
(1024k)
Кафедра Неврології та офтальмології,
22 жовт. 2018 р., 12:43
Ċ
gurtok.pdf
(368k)
Кафедра Неврології та офтальмології,
22 жовт. 2018 р., 12:43
Comments