Завдання щодо курації хворих

форма історії хвороби

методика неврологічного огляду