методичні рекомендації 2017

методичні рекомендації 2019

перелік практичних навичок

перелік програмних питань

робочий план занять

схема історії хвороби

методика неврологічного огляду

список рекомендованої літератури

Теми для самостійної підготовки