База тестових завдань крок-2

тести для самостійної роботи