методичні рекомендації

перелік практичних навичок

перелік програмних питань

робочий план занять

схема історії хвороби

теми для самостійної підготовки

методика неврологічного огляду